blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport       *
L. Lahuta *
Děti a rodina
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 
   
První nedělě adventní 
Michal Cáb 28
.11.2016


pletení adventních věnců
                                                             foto Michal Cáb

                                                             "Neboj se Maria,
                                                              neboť jsi nalezla milost u Boha."

Začíná advent, tichá příprava na vánoce. První neděle adventní, na adventním věnci hoří první svíce. Adventní věnce si děti vyráběly v pátek odpoledne v Domě svaté rodiny. Pletení věnců připravila a na výrobu a pořádek dohlížela paní Věra Bršlíková. Dětí přišlo hodně, některé si odnášely i více než jeden věnec. Letos se jim věnce podařily, všechny byly pěkné. V neděli před oltářem, kde věnce čekaly na požehnání, byl na adventní věnce krásný pohled.

Odpoledne pak začínal advent u vánočního stromu. Slavnostnímu rozsvícení předcházela besídka dětí základní školy. Smysl adventu i ztišení se nějak vytratilo, bylo zde veselo. Snad nám té radosti zůstane trochu i na Vánoce.

Všechny fotografie zvětšit

           

     

      


Bible a korán

Michal Cáb 28
.11.2016


Doc. Pavel Hošek
                                                             foto Michal Cáb

Bible a korán, židé, křesťané a muslimové, co o tom vlastně víme? Pan Doc. Pavel Hošek, z ETF UK, velice příjemným způsobem zařídil, že toho po jeho přednášce víme významně více. Rozšířil naše vědomosti o koránu v těsné vazbě na Bibli židů a křesťanů.  Jde o to, jak na výzvu, kterou pro současný svět představuje vitální a místy znepokojivě radikální islám, odpovědí křesťané.

Všechny fotografie zvětšit

 

      REKLAMA