blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport       ***
Děti a rodina
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 
   
Filozofování
Lubomír Lahuta

Nevěřím, že Bůh tvořil planetu po planetě, hvězdu po hvězdě, jednotlivé galaxie a Vesmír. Věčnost a nekonečnost Vesmíru je asi v tom, že Bůh vložil do Vesmíru takové mechanizmy, aby se Vesmír sám obnovoval  na základě vzniku a zániku. Zanikne-li hvězda, Slunce, či planetový systém, on nezanikne přece tak, že po něm nic nezůstane, pouze změní formu hmoty, energie systému, což je v procesu tvoření výhodné pro vznik nové hvězdy, nebo vesmírného systému, možná na těchže principech jako byl ten předešlý.

Totéž asi s člověkem. Bůh určil ve svém stvořitelském „Zadání“ vznik života, kromě jiného v jeho nekonečných formách, včetně člověka. Netvořil zřejmě každého živočicha, včetně člověka, zvlášť, dal pouze impuls jeho vzniku a  tím je vlastně stvořil, včetně nejvyšší formy bytí a existence, včetně duše.

Svou „duši“, ale nikoliv v tom lidském pojetí, mají kámen i strom i organické struktury, ale my je zatím nedovedeme pochopit, protože ony „žijí“, spíše pro nás, „trvají“ v jiné časové rovině, byly vytvořeny na jiných principech a základech a možná také pro jiný účel Tyto principy musíme teprve pochopit a poznat. Teprve potom budeme lépe chápat okolní svět, přírodu i Vesmír. K ochraně přírody a světa  nás prozatím nutí spíše prakticky ekologické důvody v zájmu své vlastní existence, což je prozatím málo. Nám lidstvu musí  jít o víc než jenom o pouhé přežití, nám musí jít o princip a bohatý život v souladu s Vesmírem, harmonií  jeho zákonů, vůlí  a posláním Dobra, Víry, Lásky  a Světla, dál a dál za hranice naší Sluneční  soustavy. To si myslím je v souladu  s vůlí našeho Stvořitele a to by také mělo být posláním nás jako lidstva.