blatnické nezávislé noviny
Úvodní stránka
Aktuality
Zajímavosti
Kultura
Historie
Pamětihodnosti
Sport       ***
Děti a rodina
Správa obce
Společenská kronika
Názory čtenářů
Archiv
Návštěvní kniha
Odkazy
redakce
 
   
Večerní nálada
Lubomír Lahuta

Rudé slunce širokým rozmachem, jak štědrá ruka rozsévače, rozhodilo své polední paprsky po údolí, pak po nejyšších vrcholcích stromů po věži kostela až se konečně zatřpytilo ve vasokých červáncích. Lehká modravá mlha pluje do hor. Do půsvitného měkkého šera se nesměle vkrádá večerní klekání. Den dohasíná. Na žlutočerveném západě vyskočila první hvězda. Cvrčci zahajují svůj noční koncert. U cesty prudce voní šalvěj, zlatohnědá pole se ztrácejí kdesi v šeru, proťatá bílými cestami.Tam, kus dál, tušíš les. Ospalé hvězdy blikají,uspány teplým večerem. Kdesi křikla koroptev a zašustěla křídla netopýra. Přes cestu přeběhl bažant a ztratil se v šeru. Teplý vánek šelestí v obilí. Tichý šelest však neuspává plaché zajíce, ani plachou srnku vedle v jeteli. Pomalý příboj v teplých závanech obilí vydává ostrý pach. Je doba zrání. Je třeba zemi vyrvat bohatství.


Ticho v lese prořízl ostrý skřet rdoušeného ptáka. To noční lupič přepadl pěnkavu ve spánku. Zajíc nastavil slechy a přihopkoval blíže k lesu. Srna se polekaně ohlédla a zavětřila. Někde dole ve vsi se ozval zlobný psí štěkot. Žlutavá světélka oken ospale plují ve tmě. Kdesi ve dvoře zaštěbetají hysy. To poznaly hospodyni. Šero přechází ve tmu a tma se navěsila na stromy i keře. Chladný modravý svit nekonečných hvězdných propastí zvyšuje tmu. Na východě lehce bledne obloha. Pomalu, velmi pomalu se jasní až za horami prudce vyrazí jasný a studený slou bledého světla. A už sinavě žluté světlo velkého úplňku prozařuje lehkou, nadýchanou mlhu nad zemí. Tma udiveně prchá, přece však za sebou zanechává ostré, temné kontury stromů a vysokých trav. Neznámý nepokoj se šíří ve zmatených kruzích s ostrým pachem obilí a trav a teskným šumem lesa.


Je čas zrání. Na okraj lesa vyšel jelen s laní. Dlouho stáli a dívali se do kraje prostříbeného paprsky měsíce.